skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Postavení žen ve společnosti: spojme síly!

 .
06/03/2017
 .

Posílení práv žen je zásadním předpokladem pro rovnost žen a mužů. I ve druhém desetiletí 21. století ženy zůstávají podceňovány a nedostatečně zastoupeny v mnoha oblastech, berou nižší plat a s obtížemi se probojovávají do vedoucích pozic. Očekává se, že bez problémů sladí profesní i rodinný život.

Některé ženy žijí v úplně jiném společenském prostředí, kde musí čelit násilí nebo extrémní chudobě, což z jejich boje za rovnost, který je i v běžných podmínkách složitý, dělá boj téměř nemožný. V týdnu, do nějž spadá Mezinárodní den žen, chce Evropský parlament upozornit na pět oblastí, kde je třeba změnit věci k lepšímu:

  • Ženy ve vědě, inženýrství a technologiích
  • Život bez násilí
  • Politiky zohledňující rovnost pohlaví
  • Skloubení osobního a pracovního života & platová nerovnost mezi muži a ženami
  • Cíle udržitelného rozvoje OSN a lepší ekonomické postavení žen
 .
 
 .

Ženy ve vědě, technologiích, inženýrství a matematice

 .

Za 2. světové války zadala armáda USA matematičkám práci na přísně tajném projektu ENIAC…
S převratnými výsledky. #IWD2017

Celý projekt vedla Betty Holbertonová. Společně s dalšími pěti ženami byla jednou z původních programátorů prvního počítače na světě. Její práce velmi ovlivnila to, jak vypadá dnešní výpočetní technika.

Přestože ženy jako programátorky již dnes nejsou takovou raritou, jsou stále nedostatečně zastoupeny ve vědě, technologiích, inženýrství a matematice, kde představují pouze 24 % všech zaměstnanců.

Evropský parlament ženy ve vědě dlouhodobě podporuje. V roce 2015 přijal usnesení vyzývající EU k přijetí strategie pro řešení problémů v profesním rozvoji žen a pro jejich větší inkluzi ve vědě. Cílem je odstranit překážky, stereotypy a předsudky, vědomé i neúmyslné, komplikující akademickou či vědeckou kariéru žen.

 .
 .
 
 .

Nadia a Lamjá. Přežily a promluvily.

 .
Nadia Murad Básí a Lamjá Hadží Bašár
Nadia Murad Básí a Lamjá Hadží Bašár

Nadia Murad Básí a Lamjá Hadží Bašár byly školačky, když je ISIS donutil k sexuálnímu otroctví. Nyní promluvily. #IWD2017

Po čtyřech měsících znásilňování, mučení a bití se jim podařilo uprchnout. V roce 2016 od Evropského parlamentu obdržely Sacharovovu cenu za svobodu myšlení jako uznání  jejich aktivního boje za lidská práva.

To, co zažily, se děje dlouhodobě. Nadia a Lamjá jsou ale odhodlány to zastavit.

Podle odhadů 35 % žen po celém světě někdy ve svém životě zažilo buď fyzické a/nebo sexuální násilí (zdroj: @UN Women). Evropský parlament podporuje snahu o vymýcení násilí na ženách a dívkách, která musí být součástí komplexního plánu pro boj proti všem formám nerovnoprávnosti mezi muži a ženami.

 .
 .
 
 .

Simone Veil: Skutečná změna začíná na vrcholu

 .
Simone Veil
Simone Veil

Zvolení první ženy předsedkyní Evropského parlamentu vyslalo poselství, že na rovnoprávnosti pohlaví záleží. #IWD2017

Simone Veil působila v této funkci v období 1979 až 1982 a odvedla velký kus práce.

Spravedlivá legislativa není jen otázkou prosazení vhodné reformy pracovního práva. Veškeré oblasti politiky ovlivňují možnosti žen a mužů na pracovním trhu.

Parlamenty po celém světě hrají klíčovou roli při vytváření rámcových podmínek pro posílení postavení žen v politické i ekonomické sféře. V roce 2016 přijal Evropský parlament usnesení, které vybízí instituce EU, členské státy a místní a regionální orgány k posílení boje s genderovými stereotypy.

 .
 .
 
 .

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem.

 .

Stejná výše mzdy bez ohledu na pohlaví je stále problém. Jde nejen o spravedlnost, ale i o praktické aspekty. #IWD2017

Kvůli nižším příjmům ženy přispívají do důchodového systému méně než muži, proto dostávají nižší penze a tím pádem jsou zranitelnější a náchylnější k chudobě.

Ženy jsou dnes také hlavními pečovatelkami o děti a o starší osoby. 25 % žen v Evropské unii uvádí, že péče o blízké osoby a další rodinné povinnosti jsou důvodem, proč nepracují. Mezi muži jsou to pouhá 3 %.

Co se týče pracovní doby, nerovnost mezi muži a ženami je stále vysoká a přetrvává. Pokud sečteme placenou i neplacenou práci, ženy pracují více než muži a mají tak méně času pro sebe. Navzdory určitým zlepšením během posledních 50 let mají prakticky v každé zemi muži více času na odpočinek, zatímco ženy tráví více času neplacenými domácími pracemi (zdroj: @UN Women).

V roce 2016 Evropský parlament přijal usnesení vyzývající k modernizaci rámce pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem na úrovni EU i jednotlivých států.

 .
 .
 
 .

Malála. Postřelena, ne však zastavena.

 .
Malála Júsufzajová
Malála Júsufzajová

Malála Júsufzajová byla postřelena Talibanem, když hájila právo dívek na vzdělání, I tak promluvila. #IWD2017

Aby se její poselství šířilo ještě dál, udělil jí Evropský parlament v roce 2013 Sacharovovu cenu za mimořádné odhodlání při prosazování svobody myšlení. Pevně přesvědčená o tom, že každé dítě má právo na vzdělání, je Malála hlasem milionů. Podle jejích slov „bez školního vzdělání neexistuje žádná naděje pro lepší budoucnost.“ Vzdělání dává ženám a dívkám sílu.

Evropský parlament vždy kladl důraz na rovnoprávnost mezi muži a ženami, a to i při rozvojové spolupráci mezi Evropskou unií a zeměmi třetího světa. Stálý výbor pro práva žen a rovnost pohlaví podporuje vzdělávání a další prostředky pro posílení ekonomického postavení žen po celém světě.

 .
 .