skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Předvolební debaty

Od února až do května se v různých městech ČR budou konat předvolební debaty s kandidáty do Evropského parlamentu. Využijte svého práva a rozhodněte, kdo povede Evropskou unii. Přijďte k volbám 23. a 24. května 2014.

 .
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Praze

08/05/2014
 .

Zveme Vás na desátou kandidátskou debatu, která proběhne v úterý 13. května od 19:00 – 20:40 v Barokním refektáři kláštera dominikánů, Jilská 7a, Praha. Debatě bude předcházet mezinárodní konference nazvaná “Eurovolby: změní něco?” Akce se koná v rámci projektu think-tanku Evropské hodnoty #EUvolby14.

Diskutovat s Vámi přijdou:

 • Pavel Telička | ANO
 • Libor Rouček | ČSSD
 • Katerina Konečná | KSCM
 • Luděk Niedermayer | TOP 09
 • Jan Zahradil | ODS
Registrace na debatu
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Karlových Varech

29/04/2014
 .

Zveme Vás na devátou kandidátskou debatu, která proběhne v úterý 6. května od 17:00 – 18:40 v Alžbětiných lázních, společenský sál, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary. Hlavním tématem debaty bude míra otevřenosti hranic v Evropě. „Měla by EU zpřísnit svou imigrační politiku?“ Akce se koná v rámci projektu think-tanku Evropské hodnoty #EUvolby14.

Diskutovat s Vámi přijdou:

 • Lubomír Ledl (KSČM)
 • Michaela Suchardová (SZ)
 • Ivan Jančárek (ANO)
 • Petr Šindelář (ODS)
Registrace na debatu
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Brně

23/04/2014
 .

Zveme Vás na osmou kandidátskou debatu, která proběhne v pondělí 28. dubna od 19:00 – 20:40 v Sále Břetislava Bakaly – Malý sál, Žerotínovo náměstí 6, Brno. Hlavním tématem debaty bude "Jak silné nástroje v rámci koordinace hospodářských politik jednotlivých zemí a dohledu nad jejich státními rozpočty má do budoucna mít Rada EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN)? Bude mít stále větší pravomoci zasahovat do těchto národních politik členských zemí, nebo je vývoj posledních let v dlouhodobém horizontu spíše jen odchylkou od normálu, způsobenou úlekem z prodělané krize?" Akce se koná v rámci projektu think-tanku Evropské hodnoty #EUvolby14.

Pozvání přijali:

 • Jiří Pospíšil (TOP 09)
 • Lukáš Štěpánek (ANO)
 • Pavel Janeček (KSČM)
 • Zuzana Brzobohatá (ČSSD)
Registrace na debatu
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Praze

07/04/2014
 .

Zveme Vás na sedmou kandidátskou debatu, která proběhne ve středu 23. dubna od 19:00 – 20:40 v Kaiserštejnském paláci, 2. patro, Malostranské námestí 23/37, Praha 1. Hlavním tématem debaty bude “Vize: jak by měla EU vypadat v roce 2019?”. Akce se koná v rámci projektu think-tanku Evropské hodnoty #EUvolby14.

Pozvání přijali:

 • Jiří Paroubek (LEV 21)
 • Petr Mach (Svobodní)
 • Jana Volfová (Česká Suverenita)
 • Ivan Bartoš (Piráti)
 • Milena Vicenová (LES)
Registrace na debatu
 

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Praze

21/03/2014
 .

Zveme Vás na další kandidátskou debatu, která proběhne ve středu 26. března od 19:00 – 20:40 v Kaiserštejnském paláci, 2. patro, Malostranské námestí 23/37, Praha 1. Hlavním tématem debaty bude “Vize lídrů kandidátek: jak vidím EU za deset let?”. Akce se koná v rámci projektu think-tanku Evropské hodnoty #EUvolby14.

Pozvání přijali:

 • Petr Ježek (ANO 2011)
 • Kateřina Konečná (KSČM)
 • Luděk Niedermayer (TOP 09)
 • Jan Zahradil (europoslanec za ODS)
Registrace na debatu
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Praze

11/03/2014
 .

Zveme Vás na v pořádí již čtvrtou kandidátskou debatu, která proběhne ve středu 19. března od 16:30 – 18:00 v Praze, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1. Hlavním tématem debaty bude "Má se Evropská unie rozšiřovat?". Akce se koná v rámci projektu think-tanku Evropské hodnoty #EUvolby14.

Pozvání přijali:

 • Jiří Maštálka, europoslanec za KSČM
 • Miroslav Poche, ČSSD
 • Klára Samková, Úsvit
 • Jan Zahradil, europoslanec za ODS
Registrujte se zde
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Olomouci

03/03/2014
 .

Zveme Vás na další kandidátskou debatu, která proběhne ve čtvrtek 13. března v Olomouci. Akce se koná v rámci projektu think-tanku Evropské hodnoty #EUvolby14. Debata začíná v 17hodin ve Slovanském domě, Hynaisova 11, Olomouc.

Na této debatě bychom od kandidátů na europoslance chtěli získat odpovědi na následující otázky. Jaký podle vás měla společná evropská měna na současném stavu evropské ekonomiky? Myslíte si, že jsou u zemí platících eurem důsledně kontrolovány podmínky vyplývající z Paktu růstu a stability? Pokud souhlasíte s přijetím eura, domníváte se, že pro zemi není výhodné využívání vlastní monetární politiky? Většina české exportu míří do eurozóny. Pokud nesouhlasíte s přijetím eura, jak vysvětlíte subjektům obchodujícím s eurozónou, že nesou na svá bedra kurzové riziko? Myslíte si, že veřejnost může objektivně posoudit tak složitou ekonomickou, politickou a právní otázku jako je přijetí Eura? Nedošlo by k porušení mezinárodních závazků, které ČR vstupem do EU na sebe vzala, v případě odmítnutí Eura v referendu?

Diskutovat s Vámi přijdou:

 • Luděk Niedermayer (TOP 09)
 • Ondřej Liška (Strana zelených)
 • Eduard Hulicius (KDU – ČSL)
 • Petr Ježek (ANO 2011)
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Praze

26/02/2014
 .

Zveme Vás na další kandidátskou debatu, která proběhne ve čtvrtek 6. března 2014 od 16:30 – 18:00 v Praze v Malostranská besedě na Malostranském náměstí. Akce se koná v rámci projektu think-tanku Evropské hodnoty #EUvolby14.

Tentokrát se budeme věnovat sociálním tématům, která by měla být řešena na úrovni Evropské unie a současnému stavu a směřování sociální politiky Evropské unie. Také se budeme věnovat tématu genderové problematiky. Během debaty se dotkneme následujících otázek:

1. Jaké aspekty sociální politiky by měly být řešeny na evropské úrovni?

2. Evropský pakt pro rovnost žen a mužů v letech 2011-2020 požaduje k dosažení genderové rovnosti mimo jiné „zlepšení nabídky dostupných a vysoce kvalitních služeb péče o děti a podporu flexibilních pracovních podmínek“. Jaká opatření k dosažení tohoto cíle jsou na evropské úrovni možná?

3. Podle návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčích rad společností kotovaných na burzách, který v listopadu loňského roku přijala Komise a podpořil ho i Evropský parlament, by měly být do roku 2020 ženy zastoupeny v řídících orgánech těchto firem minimálně 40 %. Kandidátů se zeptáme na jejich názor na tento akt.

Diskutovat s Vámi přijdou:

 • Dita Charanzová (ANO 2011)
 • Esma Opravilová (KSČM)
 • Ivana Majíčková (TOP 09)
 • Radka Trylčová (ODS)
 • Marie Jílková (KDU-ČSL)
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Ostravě

14/02/2014
 .

Informační kancelář Evropského parlamentu a think-tank Evropské hodnoty si Vás dovolují ve čtvrtek 27. února 2014 od 17:00 – 19:00 pozvat na veřejnou přednášku a debatu kandidátů do Evropského parlamentu. Druhá debata v rámci celostátního projektu #EUvolby14 bude na téma "Evropská energetická politika - uhlí, jádro nebo zelená energie". Debata se uskuteční  na Ekonomické fakultě, VŠB-TU, místnost E115 v Ostravě.

Jak by měla či neměla být koordinována evropská energetická politika? Jaká by měla být česká vize pro evropskou energetickou politiku? Jak by měla ČR reagovat na předpisy, které EU připravuje do budoucna?

Diskutovat s Vámi přijdou:

 • Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)
 • Kateřina Konečná (KSČM)
 • Evžen Tošenovský (ODS)
 
 .

Předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu v Ústí nad Labem

03/02/2014
 .

Zveme Vás na předvolební debata kandidátů do Evropského parlamentu do Ústí nad Labem do Clarion Congress Hotelu (Špitálské náměstí 3571) ve čtvrtek 13. února 2014 od 19.00-20.30 (sál otevřen od 18.45).  

Diskutovat s Vámi přijdou:

 • Pavel Telička, ANO 2011
 • Jaromír Kohlíček, KSČM
 • Pavel Svoboda, KDU-ČSL

Připravili jsme konkrétní otázky k tématu, které budeme kandidátům pokládat. Dáváme Vám je dispozici předem pro představu o obsahu debaty:

1. Co mohou evropští poslanci udělat pro zvýšení zaměstnanosti v Ústeckém kraji?

2. V dubnu 2013 schválila Rada nezávazné doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi. Měl by být tento akt pro členské země závazný?

3. Komise má v plánu v roce 2014 předložit balík podporující mobilitu občanů EU, jehož důležitým bodem je rozšíření sociální ochrany a podpory pro migrující pracovníky hledající práci. Má se minimální doba pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti v celé Unii zvýšit ze tří na šest měsíců? Má sociální dávky vyplácet stát poslední pracovní aktivity zaměstnance, nebo stát, v němž má zaměstnanec trvalé bydliště?