skip to content
 
 
 

Tiskové zprávy

.
18. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR v Liberci, projekt organizovaný Evropským parlamentem mládeže v březnu 2016, získal první cenu v národním kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi.

Euroscola

14/03/2017

.
V pondělí 13. března skončilo další kolo soutěže Euroscola pro středoškoláky. Stačilo správně odpovědět na 10 soutěžních otázek a být mezi čtveřicí škol, které se letos na podzim zúčastní setkání Euroscola v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.
.
Posílení práv žen je zásadním předpokladem pro rovnost žen a mužů. I ve druhém desetiletí 21. století ženy zůstávají podceňovány a nedostatečně zastoupeny v mnoha oblastech, berou nižší plat a s obtížemi se probojovávají do vedoucích pozic. Očekává se, že bez problémů sladí profesní i rodinný život.
.
Uvažujete o stáži v některé z institucí Evropské unie? Přestaňte uvažovat a přihlaste se! Od 15. března se můžete přihlásit na stáž do Evropského parlamentu. Parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá.
RDF Jednotný digitální trh
Diskuzní fórum, pořádané Informační kanceláří Evropského parlamentu v České republice, začíná v 10:30 diskuzí formou uzavřeného kulatého stolu zástupců státní správy a dalších zainteresovaných subjektů s europoslanci Ditou Charanzovou (ALDE), Olgou Sehnalovou (S&D) a Pavlem Svobodou (EPP), kteří se zabývají problematikou digitální agendy, následovat bude press point ve 12:30 a veřejná debata ve 13:30. Celý program by měl být ukončen v 15:00.
Evropský parlament vyhlásil výběrové řízení pro média (televize, rádio, on-line) na víceleté partnerství 2016-2019. Lhůta pro podání přihlášek do tohoto výběrového je 28. února 2017. Cílem partnerství je účast na následném výběrovém řízení na granty pro média, které bude vypsáno v březnu 2017. Projekty, které získají grant, budou moci být zahájeny nejdříve 15. září 2017 a ukončeny nejpozději do 30. června 2018, tedy maximální délka projektu 9,5 měsíce. Maximální poskytovaná výše spolufinancování v rámci grantu je 60 %.
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany.
Až do 20. února 2017 můžete podávat své přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou identitu a vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách.
Antonio Tajani
V polovině současného funkčního období volili poslanci nové vedení Parlamentu a Antonio Tajani se stal jeho předsedou. Vystřídal tak po pěti letech v čele Martina Schulze a povede EP až do příštích voleb v roce 2019. Ital z klubu lidovců zvítězil s 351 hlasy ve čtvrtém kole v úterý 17. ledna 2017 nad svým kompatriotem z klubu socialistů Giannim Pittellou, pro kterého hlasovalo 282 poslanců.
Fakta vs. mýty o EU v Kroměříži
V pátek 13. ledna se v Kroměříži uskuteční seminář na téma Fakta vs. mýty o EU. Diskutovat budeme o nejznámějších mediálních mýtech týkajících se legislativy EU. Tyto mýty jsou veřejností obvykle notoricky známé, většina z nás ale často nezná přesné znění nebo význam daného nařízení. V médiích se objevují zprávy, že nám Evropská unie zakazuje fotit významné památky či že banány mají mít jednotnou velikost, barvu apod. Chcete vědět, kde je pravda? Chcete zjistit, jak Evropská unie funguje? Pak doražte na náš seminář. Jeho součástí je také diskuze s poslanci Evropského parlamentu. Pozvání na tento seminář přijali poslankyně Martina Dlabajová a Michaela Šojdrová, poslanci Petr Mach a Pavel Telička. Vstup na seminář je zdarma a účast je nutné potvrdit na info@participace.cz. Těšíme se na setkání!

Vyslanci do škol

01/12/2016

Vyslanci do škol
Evropský parlament zahajuje v členských státech Evropské unie program nazvaný „Vyslanci do škol", který je zaměřený na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o evropských demokratických hodnotách. Zahrnuje tak nejen aspekty Evropské unie, ale především problematiku základních evropských občanských práv, práci Evropského parlamentu a jeho poslanců včetně bezprostředního vlivu na každodenní život.
.
U příležitosti LUX Film Days Vás zveme na tři finálové snímky, které se letos ucházely o Filmovou cenu LUX Evropského parlamentu: Když otevřu oči, Můj život Cukety a Toni Erdmann. Tři filmy nominované na letošní Filmovou cenu LUX budou promítány ve více než 40 městech po celé Evropě s titulky ve všech jednotlivých národních jazycích EU. Veškeré projekce jsou pro veřejnost zdarma.