skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Granty 2017 pro televize, rádia a on-line média

 .
08/02/2017
 .

Evropský parlament vyhlásil výběrové řízení pro média (televize, rádio, on-line) na víceleté partnerství 2016-2019. Lhůta pro podání přihlášek do tohoto výběrového je 28. února 2017. Cílem partnerství je účast na následném výběrovém řízení na granty pro média, které bude vypsáno v březnu 2017. Projekty, které získají grant, budou moci být zahájeny nejdříve 15. září 2017 a ukončeny nejpozději do 30. června 2018, tedy maximální délka projektu 9,5 měsíce. Maximální poskytovaná výše spolufinancování v rámci grantu je 60 %.

Partneři (tj. organizace, které již byly vybrány v tomto výběrovém řízení v roce 2016) byli vybráni na celé období víceletého pracovního programu na granty a nejsou tedy součástí tohoto výběrového řízení.  Organizace, které se účastnily výběrového řízení o partnerství v roce 2016 a nebyly vybrány, se mohou znovu hlásit o partnerství v tomto roce.

Pouze úspěšní uchazeči o partnerství, kteří byli vybráni v roce 2016 a ti, kteří podali přihlášku o partnerství v roce 2017, se mohou přihlásit do výběrového řízení o granty, ke kterému potřebují identifikační číslo partnera.

 .

Kalendář

Partnerství 2017 (do roku 2019) - výběrové řízení COMM/FPA/2016

  • Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017
  • Vyhodnocení přihlášek: březen 2017
  • Výsledky: první polovina dubna 2017

Granty 2017 - výběrové řízení COMM/SUBV/2017/M

  • Vyhlášení výběrového řízení: březen 2017
  • Uzávěrka podání žádostí: 15. května 2017
  • Vyhodnocení: červen 2017
  • Výsledky: červenec 2017
  • Začátek realizace grantových projektů: nejdříve září 2017
  • Ukončení projektů: nejpozději do 30. června 2018

V případě otázek můžete kontaktovat dgcomm-subvention@ep.europa.eu.