skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Energetická unie

 .

V únoru 2015 nastínila Evropská komise svůj plán energetické unie, která chce odstranit překážky pro přeshraniční toky energie a snížit závislost Evropy méně na fosilních palivech, která EU většinou dováží. Výsledkem by měly být nižší účty za energii, menší znečištění a lepší odolnost EU vůči přerušení dodávek. V pátek 9. října 2015 se v pražském Hotelu Hilton konal kulatý stůl s českými eurospolanci a odborníky na energetiku, kteří debatovali o tomto chystáném plánu, protože v nadcházejících několika letech bude Evropský parlament jednat a hlasovat o konkrétních návrzích týkajících se energetické unie.

 .
 
 .

Česko jako evropský hráč v energetice

 .
12/05/2017
 .

Rok 2017 je v EU ve znamení přípravy klimaticko-energetického balíčku, který obsahuje návrhy novel směrnic k zvyšování podílu obnovitelných zdrojů (27 % do 2030), reformy trhu s elektřinou, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí. Počátkem června se bude v Praze konat kulatý stůl, který se zaměří především na téma prvků moderní energetiky. Hosty kulatého stolu budou například europoslanci Pavel Telička (ALDE), místopředseda Evropského Parlamentu, a Luděk Niedermayer (EPP), místopředseda Hospodářského a měnového výboru EP.

 .

Během jednání budou diskutována následující témata:

 • podpora a možnosti samovýroby elektřiny energie pro domácnosti a podnikání
 • role akumulace jako nového zdroje v EU, který může zvýšit potenciál využití solárních a větrných elektráren
 • podpora elektromobility
 • nové prvky v evropské energetice: nástup tržních forem podpory velkých projektů obnovitelných zdrojů formou aukcí nových kapacit

Kulatého stolu odborné veřejnosti se zúčastní a své úvodní příspěvky pronesou:

 • Pavel Telička (ALDE), europoslanec, místopředseda Evropského Parlamentu
 • Luděk Niedermayer (EPP), europoslanec, místopředseda Hospodářského a měnového výboru EP

O evropské směrnici o obnovitených zdrojích jako impulsu k proměně energetiky v EU se vyjádří:

 • Klára Sutlovičová, Glopolis
 • Pavel Doucha, advokát
 • Martin Sedlák, AliES

O malé energetice jako příležitosti pro velké energetické firmy promluví:

 • Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ

A o projektech moderní energetiky jako příležitosti pro finanční sektor bude hovořit:

 • Alois Míka, ČSOB Advisory
 .
 
 .

Pozvánka na diskuzní fórum v rámci mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2016

 .
13/09/2016
 .

Zveme Vás na regionální diskuzní fórum, které se uskuteční 22. září od 15h v rámci mezinárodního stavebního veletrhu For Arch, který trvá od úterý 20. do soboty 24. září v PVA Letňany Praha. U kulatého stolu diskuzního fóra zasednou poslanci Evropského parlamentu, Pavel Telička (ANO2011) a Evžen Tošenovský (ODS), kteří budou s odborníky debatovat o problematice energetické účinnosti. Na tomto již 27. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu budete moci navštívit stánek Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, na kterém se dozvíte veškeré potřebné informace k tématu energetická unie.

Pozvánka na diskuzní fórum
Pozvánka na diskuzní fórum
 .
Pozvánka na For Arch
Pozvánka na For Arch
 .
 

Energetická účinnost domácích spotřebičů

 .
09/07/2016
 .

Poslanci Evropského parlamentu vyzývají k ambicióznější A-G stupnici energetické účinnosti. Měla by být zavedena nová a přísnější stupnice A až G informující o energetické účinnosti domácích spotřebičů tak, aby držela krok s technologickým pokrokem, řekli poslanci Evropského parlamentu o hlasování k navrhovaným změnám. Změna značení pro existující skupiny produktů by měla být zavedena v rozmezí od 21 měsíců do 6 let (dle typu produktu) od nabytí účinnosti právního předpisu tak, aby byla zajištěna jednotná A-G stupnice.

Celý článek o stupnici energetické účinnosti
 .
 .
 
 .

Parlament chce stejné výsledky emisních testů na silnici jako v laboratoři

 .

Znečištění ovzduší způsobuje v Evropě ročně víc než 400 000 předčasných úmrtí. Motorová vozidla, zvláště ta na naftu, jsou jedním z největších původců oxidů dusíku (NO2), včetně jedovatého oxidu dusičitého. Evropská pravidla stanoví emisní limity i postupy emisních testů. Studie nicméně prokazují, že emise v reálném provozu jsou několikanásobně vyšší, než zplodiny naměřené v laboratořích. Poslanci se chtějí zasadit o to, aby byly emisní testy co nejblíže reálným podmínkám jízdy.

Celý článek o emisních testech
 
 .
 .

Začátkem loňského roku, 22. ledna 2015, navrhla Evropská komise nové klimatické a energetické cíle pro období do roku 2030. Emise CO2 by se podle nich měly do roku 2030 snížit o 40 % v porovnání s úrovní v roce 1990. Energie z obnovitelných zdrojů by měla tvořit nejméně 27 % celkové spotřeby energie v EU. Před letní přestávkou by měla Komise oznámit nové cíle pro energetickou účinnost. Evropský parlament v reakci na tento plán vyzval v únoru ke 40% snížení spotřeby energie s tím, že by cíle měly být závazné.

 .

Energetická unie by měla být postavena na pěti pilířích, mezi něž patří:

 • bezpečnost dodávek energie,
 • jednotný vnitřní trh s energií,
 • energetická účinnost,
 • snižování emisí – dekarbonizace hospodářství,
 • výzkum a inovace v oblasti energetiky.
@Shutterstock
@Shutterstock

Ve všech těchto oblastech už bylo dosaženo určitého pokroku, ale zůstávají i problémy: v současné době se EU musí vypořádat s neefektivní mozaikou 28 různých trhů s energií, se zastaralou infrastrukturou, vysokými cenami energií, závislostí některých zemí na dovozu, a začít se přesouvat k ekologičtější ekonomice, která je méně náročná na energii.

Jednou z největších priorit je propojení evropské energetické sítě. Podle plánu by měl mít každý členský stát do roku 2020 své elektrické sítě připravené tak, aby umožnily přenos alespoň 10 % z domácí produkce elektřiny do sousedních zemí.

Poslanci Evropského parlamentu budou v letech 2015-2017 jednat a hlasovat o konkrétních opatřeních, jak vyřešit všechny otázky spojené se vznikem energetické unie. Evropský parlament také čeká pokračování práce na právních předpisech v oblasti biopaliv. Nové předpisy by měly omezit množství paliva vyráběného z potravinářských plodin a usnadnit přechod na biopaliva, která jsou vyráběna z nepotravinářských zdrojů, například z odpadu.